Afspraak maken

Op heden is er een aanmeldingsstop voor nieuwe cliënten. Enkel bestaande cliënten kunnen op dit moment een afspraak bekomen.

Een afspraak kan telefonisch op 0473 295 222 gemaakt worden. Het kan gebeuren dat u mij probeert te contacteren terwijl ik in gesprek ben met een cliënt. In dit geval zal ik de telefoon niet opnemen. U kan gerust een bericht inspreken, ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Bij het maken van uw afspraak stemt u automatisch in met de annulatievoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Annulatievoorwaarden

Indien u belet bent voor uw afspraak, gelieve 24u op voorhand (= 1 werkdag) te verwittigen. Op deze manier kan een cliënt van de wachtlijst nog geholpen worden.

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, ben ik genoodzaakt de consultatie in rekening te brengen. Het volledige bedrag van de consultatie wordt in rekening gebracht. 

Kostprijs

begeleiding en therapie

  • individuele psychotherapie: €70 (sessie van 45 min)
  • partner- of gezinsgesprek, uitgebreid oudergesprek: €95 (sessie van 1u15 min)
  • overleg op verplaatsing: kostprijs wordt op voorhand meegedeeld

diagnostisch onderzoek

De kostprijs is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en wordt steeds op voorhand besproken. 

betaling

De betaling gebeurt contant op het einde van het gesprek. 

Terugbetaling mutualiteit

Ik ben erkend door alle mutualiteiten. Bij verschillende van mijn activiteiten komt de mutualiteit tussen in de kosten. De grootte van deze tussenkomst en de aard van de activiteiten die worden terugbetaald verschilt per mutualiteit. Raadpleeg daarom uw mutualiteit op voorhand in verband met terugbetaling. 

Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat besproken wordt in een gesprek, vertrouwelijk is. Informatie-uitwisseling (vb. diagnostisch verslag doorgeven) met de school of met andere professionelen (huisarts, CLB, school, logopedist, …) gebeurt enkel met uitdrukkelijke toestemming van de ouders. De uitzondering op het beroepsgeheim is gevaar. Bij gevaar voor zichzelf of derden wordt de huisarts gecontacteerd.Using Format