Instructies voor een online therapeutisch gesprek

Op afspraak kan u een online gesprek boeken. Wij vragen u wel volgende privacy regels te respecteren.

1. Zorg ervoor dat je in een afzonderlijke ruimte bent en derden het gesprek niet kunnen horen.

2. Zorg ervoor dat je alleen bent tijdens het ganse gesprek.

3. Het gesprek mag niet worden opgenomen.

Een sessie reserveren

U kan telefonisch of via email reserveren.

+32 473 29 52 22 - praktijk@delphineboone.be

Werkwijze

Surf enkele minuten voor het gesprek naar https://whereby.com/delphineboone

Indien er een melding komt "Cam and mic are not active" dien je te klikken op de knop "Request permissions" en vervolgens bevestigen). Nadien kan je klikken op "join meeting".

Indien het aanmelden niet goed lukt kan u even telefonisch contact opnemen om de problemen op te lossen. In uiterste nood kan de sessie ook telefonisch gebeuren.

Betaling

Na de sessie kan de betaling gebeuren op volgend rekeningnummer: BE47 6528 2273 4480 bij de mededeling vermeldt u de datum van de cliënt.


Using Format